Samenwerken op een survey project

1. Introductie

In de vorige tutorials hebben we een survey project gemaakt voor het karteren van putten en leidingen.

In de praktijk zal je de velddatacollectie vaak met een team doen. In deze tutorial leer je hoe je een project met collega's kan delen en hoe Mergin omgaat met versiebeheer.

Na deze tutorial kan je:

  • Projecten delen met een specifieke gebruiker
  • Projecten delen met veel gebruikers
  • De projectgeschiedenis bekijken en versies beheren