Tutorial: Introductie GDAL

1. Introductie

Wat is GDAL?

De Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) is een open source computersoftwarebibliotheek voor het lezen en schrijven van raster- en vector  gegevensformaten. Het is nuttig voor conversies van bestandsformaten en projecties. Er zijn ook tools voor GIS analyses en ruimtelijke queries. Zie voor meer info: https://gdal.org/.

Leerdoelen

Na deze cursus ben je in staat om:
  • Informatie op te vragen uit geografische data
  • Geografische data te herprojecteren
  • Rastereigenschappen te wijzigen
  • Rasterformaten te converteren
  • Vectorformaten te converteren
  • Ruimtelijke queries toe te passen op vectoren
  • Bestanden met door komma's gescheiden waarden (CSV bestanden) te converteren
  • Batchconversie uit te voeren

Software

Voor deze oefeningen moet GDAL worden geïnstalleerd, bij voorkeur met behulp van het OSGeo4W-distributiepakket. Als je QGIS hebt geïnstalleerd, is de OSGEO4W-distributie er al. In de video kun je zien hoe je de LTR-versie van QGIS installeert.


Data voor de oefeningen

De data voor de oefeningen kunnen worden gedownload van de hoofdpagina. Het bevat:

roads.shp: wegen van OpenStreetMap (http://openstreetmap.org)

srtm_37_02.tif: hoogtemodel van de Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/)

gem_2011_gn1.shp:  grenzen van Nederlandse gemeented, open data van CBS en Kadaster (http://www.cbs.nl).

Locations.csv: tabel met lokaties van objecten.

landuse.zip: tijdserie van landgebruiksrasters in IDRISI formaat.