Een project opzetten in QGIS

1. Introductie

In eerdere tutorials heb je een nieuw survey project gemaakt vanuit de Input app. Dat was een zeer snelle (zij het beperkte) manier om een survey project te maken.

In deze tutorial gaan we een nieuw project maken voor het inmeten grondwaterputten en leidingen met behulp van QGIS.