Het project gebruiken in de Input app

1. Introductie

In de vorige tutorial heb je geleerd om een survey project te maken in QGIS met lagen voor het karteren van putten en leidingen.

In deze tutorial leer je:

  • Het survey project te openen in de Input app
  • Grenswaarden van de GPS nauwkeurigheid in te stellen
  • Te schakelen tussen de punten en lijnen survey laag
  • Velddata te synchroniseren en op te slaan in de Mergin cloud